Vítejte na stránkách zemědělské společnosti AGRAS Želatovice, a.s.

Akciová společnost AGRAS Želatovice je zemědělský podnik hospodařící na rozloze cca 2 900 ha na katastrech jedenácti obcí východně od Přerova.

 

   Společnost trvale zaměstnává přibližně 70 zaměstnanců, kteří se zabývají pěstováním běžných hospodářských plodin této produkční oblasti, jako např. obilovin,  řepky,  kukuřice, máku a jiné. Dále jsou pěstovány víceleté pícniny zejména pro živočišnou výrobu a pro bioplynovou stanici.  AGRAS Želatovice, a.s. rovněž patří mezi významné pěstitele chmele na Moravě. Zdejší chmel pěstovaný na cca. 20 ha chmelnic, je vysoce ceněn odběrateli, zejména pro svou kvalitu.

    Doménou zdejší živočišné produkce je chov skotu s tržní produkcí mléka a hovězího masa. Zdejší holšstýnské stádo čítající na 560 dojnic se může pochlubit užitkovostí přesahující jedenáct tisíc litrů mléka za rok.  Celkově se stavy hovězího dobytka pohybují okolo patnácti set kusů.

    V roce 2010 byla v areálu farmy v Želatovicích postavena bioplynová stanice o výkonu 1,1 MWe. Jedná se o německou technologii NatUrgas od společnosti OÖ Gas-Wärme. Bioplynová stanice byla v roce 2013 rozšířena o druhou  KGJ a nyní je instalovaný výkon 1,8 MWe. Stanice zpracovává jak cíleně pěstovanou biomasu, tak suroviny vznikající při živočišné výrobě (kejda, chlévská mrva atd.)

   Společnost AGRAS Želatovice a.s. prošla od roku 2008 řadou změn ve struktuře podniku, ve všech sférách činnosti došlo k modernizaci provozů. Rozsáhle bylo investováno do mechanizace pro zefektivnění rostlinné a živočišné výroby. Kvalitní stájové technologie i výkonné linky pro výrobu a skladování objemných krmiv přispěly k výší produktivitě práce, růstu užitkovosti  a kvalitě produktů. Cílem je i nadále rozvíjet zemědělskou výrobu za použití nejmodernějších technologií  šetrných k přírodě.   Samozřejmostí je součinnost s místními samosprávami a zájmovými spolky. 


 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.