Vítejte na stránkách společnosti AGRAS Želatovice, a.s.

Společnost AGRAS Želatovice, a.s. je zemědělský podnik hospodařící na rozloze cca 2 860 ha v katastrech 25 obcí východně od Přerova.

 

   Společnost trvale zaměstnává přibližně 80 zaměstnanců a zabývá se pěstováním běžných hospodářských plodin této produkční oblasti. Kromě obilovin, řepky a kukuřice pěstuje i sóju, cukrovou řepu, vojtěšku, trávy a hrách. Společnost patří mezi významné pěstitele chmele na Moravě. Zdejší chmel pěstovaný na přibližně 35 ha chmelnic, je vysoce ceněn odběrateli, zejména pro svou kvalitu.

    Doménou zdejší živočišné produkce je chov skotu s tržní produkcí mléka a hovězího masa. Zdejší holšstýnské stádo čítající na 560 dojnic se může pochlubit užitkovostí přesahující jedenáct tisíc litrů mléka za rok.  Celkově se stavy hovězího dobytka pohybují okolo osmnácti set kusů.

    V roce 2010 byla v areálu farmy v Želatovicích postavena bioplynová stanice o výkonu 1,13 MWe. Jedná se o německou technologii NatUrgas od společnosti OÖ Gas-Wärme. Bioplynová stanice byla v roce 2013 rozšířena o druhou  KGJ a nyní je instalovaný výkon 1,93 MWe. V roce 2018 byla doinstalovaná turbína, která využívá tepla spalin o výkonu 80 kW. Stanice zpracovává jak cíleně pěstovanou biomasu, tak suroviny vznikající při živočišné výrobě. (kejda, chlévská mrva atd.)

   Společnost AGRAS Želatovice a.s. prošla od roku 2008 řadou změn ve struktuře podniku, ve všech sférách činnosti došlo k modernizaci provozu dojírny a rozsáhlé investici do mechanizace rostlinné a živočišné výroby. Postupně dochází k opravám stávajících a výstavbě nových zemědělských staveb a provozů. Cílem je i nadále rozvíjet zemědělskou výrobu za použití nejmodernějších technologií  šetrných k přírodě. Samozřejmostí je součinnost s místními samosprávami a zájmovými spolky.

 

Za pomoci této dotace jsme pořídili novou česací linku na zpracování chmele.