Rostlinná výroba

 
 

   Společnost se zabývá pěstováním běžných hospodářských plodin této produkční oblasti, jako např. obilovin,  řepky,  kukuřice, máku a jiné. Dále jsou pěstovány víceleté pícniny zejména pro živočišnou výrobu a pro bioplynovou stanici.  AGRAS Želatovice, a.s. rovněž patří mezi významné pěstitele chmele na Moravě. Zdejší chmel pěstovaný na cca 20 ha chmelnic, je vysoce ceněn odběrateli, zejména pro svou kvalitu.