Spolupracující instituce

 

 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Střední škola zemědělská Přerov